• 21
  • 23
  • 27
  • 18
  • 19

Jimmy Webb napravio 4to ponavljanje problema The Game

Daniel Woods je 2010 godine napravio prvi uspon na problem imena The Game i predložio ocjenu 8C+. Godinu dana nakon njega ponavljanje je napravio Carlo Traversi i spustio ocjenu za + sa čime se na kraju složio i Woods. Problem se nalazi na penjalištu...

Jakob Schubert postao 4ti penjač svjeta sa dvije 9b ocjene

Početak godine je također bio odličan i za Jakoba Schuberta koji je napravio ponavljanje smjera Planta de Shiva, 9b. Smjer je napravio Adam Ondra, a do danas ga nitko nije ponovio. Smjer se nalazi na Villanueva del Rosario u blizini Malage na jugu Šp...

Potecijalno najteži bolder na svjetu

Guillaume Glairon Mondet je napravio prvi uspon na problem Le Pied à Coulisse koji izlazi ravno na Chaos. Pretpostavljam da ste shvatili da se radi o Fontu i o sektoru Rocher Gréau na kojem je još jedan prekrasan problem sa ocjenom 8C+. Što znači da ...